Rekrutacja

Jak zgłosić szkołę do udziału w projekcie?

Jak będą odbywały się zapisy na warsztaty oraz indywidualne doradztwa zawodowe?

Szczegóły poniżej.

 

Rekrutacja

Rekrutacja szkoły

Zgłoś szkołę do udziału w projekcie! 

Ze względu na trwające ferie zimowe w 4 województwach z terenów Polski Wschodniej przedłużyliśmy rekrutację. Na zgłoszenia czekamy do 25.02.2020 r.

Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego prosimy o zapoznanie się z regulaminem projektu dostępnym pod adresem: http://szkolnaakademiafinansow.pl/regulamin-projektu/

Rekrutacja na warsztaty

Linki do zapisu na warsztaty, zostaną udostępnione drogą mailową nauczycielom, którzy zgłosili szkołę do udziału w warsztacie.

Rekrutacja na indywidualne doradztwa zawodowe

Dostępne wkrótce!

 

 

Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej