Poznaj naszych trenerów

Poniżej prezentujemy sylwetki trenerów, którzy prowadzą warsztaty oraz indywidualne doradztwa zawodowe w ramach projektu Szkolna Akademia Finansów.

 

Jacek Aleksandrowicz

Współtwórca i CEO Polski Przedsiębiorczej – największego ekosystemu wspierania startupów w CEE

Współtwórca Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości – największej sieci w Europie (56 lokalizacji), które wypuściły na rynek ponad 20 tys. startupów

Współtwórca BusinessLink – największej sieci akceleratorów w Polsce (25 tysięcy m2 w 14 lokalizacjach)

Współtwórca funduszy z grupy bValue VC i AIP SeedCapital (120 inwestycji w spółki technologiczne z CEE). Od 2004 roku Prezes lub Wiceprezes Zarządu w podmiotach grupy Polski Przedsiębiorczej: odpowiedzialny za procesy zarządcze (ponad 250 pracowników), inwestycyjne (ponad 120 spółek), sprzedażowe (ponad 100 mln przychodów rocznie) oraz inkubacyjne/akceleracje (20 tys. startupów)

Wiceprezes Zarządu JEUNE – Young Entrepreneurs Organization of the European Union (największej organizacji młodych przedsiębiorców w Europie)

Współtwórca i kierownik/dyrektor zarządzający największych projektów europejskich i inwestycyjnych
realizowanych w ramach grupy (m.in. „Droga do Polski Przedsiębiorczej” o wartości 70 mln zł z działania 5.2 POIG)

Mentor startupów z CEE w obszarze rozwoju biznesu, sprzedaży i inwestycji, m.in. w takich globalnych sukcesach biznesowych jak Glov, Sidly, Qpony.pl czy ukraiński Call Page.

Laureat nagród międzynarodowych (Regiosatrs, European Enterprise Awards)

Magister Szkoły Głównej Handlowej (2004 rok), obecnie doktorant w ramach PhDFinanceProgram w Akademii Leona Koźmińskiego.

Mariusz Turski

Współzałożyciel funduszu inwestycyjnego bValue Angels VC.

Wiceprezes Fundacji AIP odpowiedzialny za AIP SEED CAPITAL, który inwestuje w innowacyjne start-upy.

Współzałożyciel Fundacji Polska Przedsiębiorcza, w jej ramach odpowiedzialny był za procesy inwestycyjne i exit(y) ponad 120 firm, procesy inkubacyjne i akceleracje pośrednio około 20tys. przedsięwzięć, bezpośrednio ponad tysiąca firm oraz za procesy zarządcze.

Jest także współzałożycielem oraz Członkiem Zarządu AIP oraz sieci BusinessLink.

Wewnątrz Business Link był odpowiedzialny za proces inwestycyjny oraz akceleracje ponad 100 start-upów.

Od 2004 roku zarządzał siecią akceleratorów, w tym Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości oraz AIP Business Link.

Podmioty grupy Polska Przedsębiorcza zatrudniają obecnie ponad 250 pracowników, a łączne przychody przekroczyły 1 miliard PLN.
Ukończył studia na wydziałach Prawa i Administracji oraz Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego obecnie kontynuuje studia doktoranckie z finansów w języku angielskim w międzynarodowym programie Akademi Leona Koźmińskiego.

Twórca projektu bChange, w ramach której przekonał do współpracy ze startupami takie korporacje jak mBank, Audi, Skansa, Nestle, Apple, PKP, Bakalland, InPost i inne.

Anioł Biznesu, pozyskujący do swoich inwestycji duże podmioty.

Tomasz Karwowski

Doświadczony Manager z udokumentowaną historią pracy w obszarze startupów, sprzedaży oraz edukacji z zakresu przedsiębiorczości i ekonomii. Ekspert w budowaniu nowych produktów z jednoczesnym pozyskiwaniem dodatkowych źródeł finansowania dla działalności firm i klientów. Posiada bogatą wiedzę w obszarze funkcjonowania ekosystemów startupowych w Polsce.

Najważniejsze kompetencje:
– budowa i rozwój ekosystemu startupowego w Polsce, m.in. poprzez kreowanie programów rabatowych dedykowanych dla społeczności startupowej, realizację projektów specjalnych,
– realizacja we współpracy z korporacjami lub samorządami projektów mających na celu rozwój przedsiębiorczości w Polsce (m.in. z Fundacją Kronenberga przy Citi Handlowy, PKP, Aviva, Lotos, PARP),
– koordynacja ogólnopolskich kampanii promocyjnych we współpracy z mediami prasowymi, telewizyjnymi, radiowymi, internetowymi, budżet ponad 10 mln zł,
– koordynacja pracy przedstawicieli 50 Inkubatorów Przedsiębiorczości w całym kraju, w zakresie realizowania projektów specjalnych
– nadzór nad realizacją kilkudziesięciu ogólnopolskich eventów,
– tworzenie ogólnopolskich programów benefitowych przeznaczonych dla liderów biznesu,
– bogate doświadczenie w sprzedaży prasy i internetu (sprzedaż projektów specjalnych dla PMPG S.A., współpraca z instytucjami Państwowymi, łączny budżet 6 mln zł),
– 10 letnie doświadczenie w prowadzeniu własnej firmy, specjalizującej się w działaniach marketingowych, sprzedażowych i promocyjnych,
– umiejętność i doświadczenie w prowadzeniu negocjacji.

Sebastian Kolisz

Certyfikowany Instruktor Innowacji AIP. Promotor idei startupów i działań przedsiębiorczych. Twórca sukcesu AIP w Krakowie.

Koordynował od podstaw powstanie sieci Inkubatorów Przedsiębiorczości w Krakowie rozpoczynając od 2006 roku. W roku 2017 wspierał powstawanie nowej sieci Business Link jako Dyrektor działu Standard Excellence Polska oraz Dyrektor Growth Business Link Kraków. Obecnie zarządza siecią AIP jako Partner Zarządzający AIP Polska Południowo – Wschodnia.

Organizator konferencji, szkoleń, prezentacji, targów i wielu projektów związanych z przedsiębiorczością i startupami (m.in. Poland Business Starter, Startup Mixer, Business Mixer). Koordynator projektu „Platformy Startowe dla nowych pomysłów”, w ramach których prowadził cykl Warsztatów z Kreowania Pomysłów Biznesowych oraz Business Mixery.

Przez 10 lat przeprowadził ponad 500 szkoleń i przeszkolił ponad 15.000 osób z tematyki przedsiębiorczości i zakładania własnej firmy. W ramach AIP prowadzi program preinkubacji dla ponad 400 Start’upów, a od 2006 r. sieć AIP w Polsce Południowo-Wschodniej, którą zarządza pomogła ponad 1.500 młodym ludziom w starcie w biznesie.

Łukasz Siemieniuk

Szkoleniowiec z zakresu przedsiębiorczości akademickiej, systemów finansowo-księgowych; autor wielu publikacji dotyczących zarządzania kapitałem intelektualnym, przedsiębiorczości akademickiej, informatycznych systemów zarządzania.

Dotychczas na rynek podlaski wprowadził około 200 firm, które rozpoczynały przygodę z biznesem jako StartUpy. Współpracował z ponad 500 StartUpami.
Wprowadzał również na rynek podlaski Ponadregionalną Sieć Aniołów Biznesu – pełniąc funkcję kierownika regionu, zajmując się koordynowaniem działań związanych z pozyskiwaniem pomysłodawców oraz prywatnych inwestorów.
W ramach fundusz inwestycyjnego AIP Seed Capital zajmuje się pozyskiwaniem oraz oceną innowacyjnych projektów poszukujących wsparcia finansowego.

W swojej dotychczasowej pracy pełnił również następujące funkcje: Manager Business Link Lublin. członek grupy eksperckiej w obszarze e – Biznesu w ramach projektu „e – Podlasie – kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego”; członek Rady Przedsiębiorczości przy Prezydencie Miasta Białegostoku.

Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej