O projekcie

Poniżej znajdują się informacje o projekcie, organizatorze, sposobie rekrutacji.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi Szkolnej Akademii Finansów

Organizator projektu

Jesteśmy społecznością przedsiębiorczych Polaków zmieniających kraj. Jest ona efektem naszych 19 letnich doświadczeń, jak również działań wielu regionalnych liderów przedsiębiorczości, stanowiących kontynuację i uzupełnienie naszej dotychczasowej działalności realizowanej od 2000 roku w Studenckim Forum BCC, Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości, Business Linkach, SeedCapital i bValue.

Odkrywamy przedsiębiorczość jako naszą cechę narodową – to coś co nas wyróżnia na arenie międzynarodowej.

Promujemy postawy przedsiębiorcze oraz kreujemy odpowiednie warunki do ich kształtowania i rozwoju.

Polska Przedsiębiorcza to również inkubator inicjatyw przedsiębiorczych, czyli platforma dla regionalnych liderów przedsiębiorczości i lokalnych społeczności start-upowych do wspierania projektów zmieniających kraj.

Celem naszych projektów jest inspiracja i edukacja przedsiębiorczości już od najmłodszych lat.

O projekcie

 

Misją Fundacji Polski Przedsiębiorczej poprzez realizację projektu Szkolna Akademia Finansów jest wzrost wiedzy uczniów szkół ponadpodstawowych z zakresu świadomości finansowej, praktycznej przedsiębiorczości oraz efektywnego odbywania rozmów o pracę. Cel zostanie osiągnięty poprzez serię warsztatów oraz doradztw zawodowych w 30 szkołach ponadpodstawowych na terenie polski wschodniej.

Młodzież, znajdująca się na początku swojej drogi zawodowej, a co za tym idzie, zarabiająca swoje pierwsze pieniądze, powinna posiadać wiedzę zapobiegającą popełnianiu przez nich elementarnych błędów. Wiedza, którą zdobędą od doświadczonych trenerów podczas warsztatów oraz doradztw zawodowych zwiększy uczestnikom projektu szanse na rynku pracy oraz pomoże wykonywać wszelkie ruchy finansowo-zawodowe w sposób bardziej rozważny, przemyślany i sensowny.

 

Uczestnicy projektu zdobędą wiedzę z zakresu:

 
 • podstawowych produktów finansowych,
 • korzyściach płynących z długoterminowego oszczędzania,
 • rozważnego zarządzania budżetem osobistym,
 • inwestowania na czas emerytury,
 • zagrożeń rynku finansowego,
 • tworzenia wyróżniających się dokumentów aplikacyjnych do pracy,
 • wskazówek wspomagających rozmowy kwalifikacyjnych,
 • planowania kariery zawodowej.

Aktualnie prowadzimy już II edycję Szkolnej Akademii Finansów. W pierwszej edycji mieliśmy okazję przeprowadzić zajęcia w 25 szkołach ponadpodstawowych również z terenu Polski Wschodniej. W ramach warsztatów przeszkoliliśmy ponad 1000 uczniów oraz aż 760 uczniów skorzystało z doradztw zawodowych.

W drugiej edycji w 30 szkołach zostaną przeprowadzone po 2 warsztaty tematyczne (trwające po 1,5h) o dwóch odmiennych motywach przewodnich.

Jeden z zakresu edukacji finansowej, drugi z przedsiębiorczości. 

Dodatkowo w celu uzupełnienia zdobytej wiedzy na warsztatach odbędą się indywidualne doradztwa zawodowe (po 30h w każdej szkole), które pomogą w wybraniu przez uczestników swojej ścieżki zawodowej.

Warsztaty oraz doradztwa zawodowe będą realizowane od 01.02.2020 do 30.06.2020 r.

Rekrutacja szkół odbywa się za pośrednictwem internetu i trwa do 20.01.2020 r. Na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, zostanie wytypowanych 30 szkół z terenu Polski Wschodniej, które zostaną objęte programem Szkolna Akademia Finansów.

O zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie szkoły zostaną poinformowane drogą telefoniczną do 30.01.2020 r. Następnie zostaną ustalone harmonogramy zajęć.

Od lutego zostanie uruchomiona rekrutacja online na warsztaty oraz indywidualne doradztwa zawodowe.

Warsztaty zostaną podzielone na dwie części

Część I

 
 • Produkty finansowe,
 • Oszczędzanie,
 • Kredyty, pożyczki i karty kredytowe,
 • Bezpieczna bankowość,
 • Systematyczne oszczędzanie,
 • Bankowość mobilna i płatności bezgotówkowe,
 • Firmy pożyczkowe i inne zagrożenia rynku finansowego.

Część II

 • Własna działalność gospodarcza
 • Sposoby pisania CV oraz listów motywacyjnych
 • Rozmowa rekrutacyjna.

 

Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej